North America Pastel Artist Association

Welcome to NAPAA.NET

EXHIBITIONS ACTIVITIES1 ACTIVITIES2 MEMBERS

 

 MEMBERS

 

 

Sylvie Cabal (Hon)

Emily Lee

Tsai-Mang Shieh
Jason Chang

Jane Lai

Amy Chang

Lynn Hwang

Giok Hoa Lie

I-Fang Tsai

Leona Cheung

Esther Lin

Tong Wei Zheng

Christina Debarry (Hon)

  Jenny M. Lin Chang

Hsueh-Chih Wang

Diana DeSantis (Hon)

Roberta M.C. Lin

  Molly Wang

Ying Feng

Yung Ning Hsieh

Pei Shan Wei

Queenie Fan

  Fong Ling

Jimmy Wright (Hon)

Tzelan Guh

Janet Lippmann

Nancy Yang 
Meng Lung Hsieh Maeco Mitchell (Hon) Rhoda Yanow (Hon)  
  Dan Slapo (Hon)

Richard Pionk (Hon) *

Rae Smith (Hon)

Jose Del Riego(Hon) Deanie Shen

Li-Jian Zhai

Tsun Wing Doung

Peace Hsieh

Jenny Liao
Wei Ju Liao

Yu-Wei Lin

Brenda Liu
Chi-Ching Lu

 Hui Min Shih

Yea-Hang Tang
Annie Cai Ai-Lin Chung Tsui Ping Hsu
Vincent J. Nardone (Hon) Ming-Chuan Sher (Hon) Wei Sun (Hon)
Tsu-Sheng Wu (Hon) Tiffany Li-Shan Zhang Lisa Wu
     
* deceased    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPAA Executive Board

President  

Jason  Chang

Vice President 

Jenny M. Lin Chang 

Treasurer

Roberta M.C. Lin 

Publicity

Ester Lin 

Exhibition Chairman     

 Yung Ning Hsieh

Hanging Chairman

Ying Feng 

Catalog Chairman 

Jenny M. Lin Chang

Hospitality Chairman

Lynn Hwang 

Membership Chairman 

 I-Fang Tsai

Translation

 Nancy Yang